Kategorie

Blog Wydawnictwa

Newsletter

Prakseologia a nauki o zarządzaniu. Studium metodologiczne. Powiększ do pełnego rozmiaru

Prakseologia a nauki o zarządzaniu. Studium metodologiczne.

Autor: Adam Szpaderski

Ilość stron: 204 

Oprawa: miękka 

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-61949-92-3

Więcej szczegółów

ksiazka_12

Ten produkt nie jest sprzedawany pojedynczo. Musisz wybrać conajmniej 10 sztuk tego produktu.

44,91 zł

Prakseologia a nauki o zarządzaniu. Studium metodologiczne. <p><span>Adam Szpaderski w swojej wyjątkowo erudycyjnej rozprawie (monografii) naukowej, pokazuje znaczenie prakseologicznego aparatu pojęciowego dla spójnego rozwoju nauk o zarządzaniu, które po pierwsze, korzystają z systemu pojęć i twierdzeń prakseologii, po drugie przyjmują prakseologiczny system ocen, uznając ocenę sprawności za naczelną, niesubstytucyjną podstawę dla ich względu badawczego, i po trzecie wreszcie, przyjmują postulaty konkretyzmu i adekwatności twierdzeń stając się dopracowaną metodologicznie, praktyczną dyscypliną naukową.</span><br /><span>Naukowa wartość opracowania polega "na stwarzaniu możliwości systematyzowania dorobku nauk o zarządzaniu, a dzięki temu wspomagania ich rozwoju metodologicznego, poprzez uwidacznianie z jednej strony luk i miejsc jeszcze niezbadanych, a z drugiej strony kumulowania wiedzy wypływającej z problemów już opracowanych, co w efekcie pozwala na bardziej racjonalne wytyczanie kierunków rozwoju dyscypliny w niełatwych dla nauki czasach".</span><br /><span>Adamowi Szpaderskiemu udało się, dzięki nadaniu prakseologii roli paradygmatu, ukazać kolejne walory metodologiczne i pragmatyczne tej nauki dla rozwoju teorii zarządzania. Ten zabieg, z jednej strony, dobrze opisuje stan rozwoju dyscypliny stosując nowatorską kategorię okresu protonaukowego, a z drugiej strony wiele nowego wnosi do wyjaśnienia luki miedzy teorią a praktyką zarządzania wprowadzając dwupiętrową koncepcję wzorców badawczych i menedżerskich. Mogą one stanowić innowacyjne, metodologiczne zaplecze dla metodyki opracowywania najlepszych praktyk firmy (best practice).</span><br /><span>Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Bolesław Rafał Kuc</span></p>
42,77 zł

Adam Szpaderski w swojej wyjątkowo erudycyjnej rozprawie (monografii) naukowej, pokazuje znaczenie prakseologicznego aparatu pojęciowego dla spójnego rozwoju nauk o zarządzaniu, które po pierwsze, korzystają z systemu pojęć i twierdzeń prakseologii, po drugie przyjmują prakseologiczny system ocen, uznając ocenę sprawności za naczelną, niesubstytucyjną podstawę dla ich względu badawczego, i po trzecie wreszcie, przyjmują postulaty konkretyzmu i adekwatności twierdzeń stając się dopracowaną metodologicznie, praktyczną dyscypliną naukową.
Naukowa wartość opracowania polega "na stwarzaniu możliwości systematyzowania dorobku nauk o zarządzaniu, a dzięki temu wspomagania ich rozwoju metodologicznego, poprzez uwidacznianie z jednej strony luk i miejsc jeszcze niezbadanych, a z drugiej strony kumulowania wiedzy wypływającej z problemów już opracowanych, co w efekcie pozwala na bardziej racjonalne wytyczanie kierunków rozwoju dyscypliny w niełatwych dla nauki czasach".
Adamowi Szpaderskiemu udało się, dzięki nadaniu prakseologii roli paradygmatu, ukazać kolejne walory metodologiczne i pragmatyczne tej nauki dla rozwoju teorii zarządzania. Ten zabieg, z jednej strony, dobrze opisuje stan rozwoju dyscypliny stosując nowatorską kategorię okresu protonaukowego, a z drugiej strony wiele nowego wnosi do wyjaśnienia luki miedzy teorią a praktyką zarządzania wprowadzając dwupiętrową koncepcję wzorców badawczych i menedżerskich. Mogą one stanowić innowacyjne, metodologiczne zaplecze dla metodyki opracowywania najlepszych praktyk firmy (best practice).
Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Bolesław Rafał Kuc

Napisz swoją recenzję

Prakseologia a nauki o zarządzaniu. Studium metodologiczne.

Prakseologia a nauki o zarządzaniu. Studium metodologiczne.

Napisz swoją recenzję