Kategorie

Blog Wydawnictwa

Newsletter

Zasady zarządzania Toyoty w pytaniach. Wyniki badań BOST. Powiększ do pełnego rozmiaru

Zasady zarządzania Toyoty w pytaniach. Wyniki badań BOST.

Autor: Stanisław Borkowski

Ilość stron: 189

Oprawa: miękka 

Rok wydania: 2012

ISBN: 978-8361949-48-0

Więcej szczegółów

ksiazka_19

Ten produkt nie jest sprzedawany pojedynczo. Musisz wybrać conajmniej 10 sztuk tego produktu.

35,91 zł

Zasady zarządzania Toyoty w pytaniach. Wyniki badań BOST. <p><span>Książka ma na celu udowodnienie, że w przedsiębiorstwach działających w Polsce, bez względu na formę własności, załoga podświadomie wykorzystuje elementy zasad zarządzania, o których być może nigdy nie słyszeli. Zasadami tymi są zasady zarządzania Toyoty (14). Każda z zasad została opisana odpowiednim zestawem czynników. Dobór czynników wymagał paru lat pracy, bowiem muszą one być zrozumiałe dla respondentów/pracowników. Problemem był również dobór cech osobistych respondentów i ich wariantów. W ostateczności ustalono, że cechami tymi zostały płeć (2), wykształcenie (4), wiek (7), staż pracy (8), mobilność/liczba pracodawców (6) oraz tryb zatrudnienia (3). Służyły one do określenia struktury zasobów ludzkich, są także zmiennymi objaśniającymi (niezależnymi). W nawiasie podano liczbę wariantów. Oprócz zasad Toyoty, opisanych stosowanymi czynnikami, cech respondentów w zestawie problemów badawczych znajdują sie elementy dachu domu Toyoty - opisują misję przedsiębiorstw. Zadaniem respondentów było uszeregowanie ważności czynników opisujących daną zasadę zarządzania Toyoty oraz czynników misji przedsiębiorstwa. Zasady zostały opisane różną liczbą czynników - zasadę 1 i 6 po siedem czynników, po sześć czynników opisuje zasada 2 i 7, cztery czynniki charakteryzują zasadę 3 i 4, natomiast zasadę 14 aż dziesięć czynników, misję - pięć czynników. Struktura książki jest tak przedstawiona, aby Czytelnik z powodzeniem mógł wykorzystać w swojej działalności naukowej, menedżerskiej zaproponowaną metodę BOST (termin prawnie chroniony, podobnie jak zestaw czynników). Metoda BOST pozwala określić relacje, jakie zachodzą pomiędzy zasobami materialnymi i zasobami ludzkimi oraz zasobami ludzkimi i zasobami ludzkimi (TOYOTARYZM). Termin ten został również wymyślony przez autora (jak również prawnie chroniony), jego definicję, model z uwzględnieniem podejścia procesowego, strukturę oraz metody ilościowe przedstawiono w rozdziale 1.</span></p>
34,20 zł

Książka ma na celu udowodnienie, że w przedsiębiorstwach działających w Polsce, bez względu na formę własności, załoga podświadomie wykorzystuje elementy zasad zarządzania, o których być może nigdy nie słyszeli. Zasadami tymi są zasady zarządzania Toyoty (14). Każda z zasad została opisana odpowiednim zestawem czynników. Dobór czynników wymagał paru lat pracy, bowiem muszą one być zrozumiałe dla respondentów/pracowników. Problemem był również dobór cech osobistych respondentów i ich wariantów. W ostateczności ustalono, że cechami tymi zostały płeć (2), wykształcenie (4), wiek (7), staż pracy (8), mobilność/liczba pracodawców (6) oraz tryb zatrudnienia (3). Służyły one do określenia struktury zasobów ludzkich, są także zmiennymi objaśniającymi (niezależnymi). W nawiasie podano liczbę wariantów. Oprócz zasad Toyoty, opisanych stosowanymi czynnikami, cech respondentów w zestawie problemów badawczych znajdują sie elementy dachu domu Toyoty - opisują misję przedsiębiorstw. Zadaniem respondentów było uszeregowanie ważności czynników opisujących daną zasadę zarządzania Toyoty oraz czynników misji przedsiębiorstwa. Zasady zostały opisane różną liczbą czynników - zasadę 1 i 6 po siedem czynników, po sześć czynników opisuje zasada 2 i 7, cztery czynniki charakteryzują zasadę 3 i 4, natomiast zasadę 14 aż dziesięć czynników, misję - pięć czynników. Struktura książki jest tak przedstawiona, aby Czytelnik z powodzeniem mógł wykorzystać w swojej działalności naukowej, menedżerskiej zaproponowaną metodę BOST (termin prawnie chroniony, podobnie jak zestaw czynników). Metoda BOST pozwala określić relacje, jakie zachodzą pomiędzy zasobami materialnymi i zasobami ludzkimi oraz zasobami ludzkimi i zasobami ludzkimi (TOYOTARYZM). Termin ten został również wymyślony przez autora (jak również prawnie chroniony), jego definicję, model z uwzględnieniem podejścia procesowego, strukturę oraz metody ilościowe przedstawiono w rozdziale 1.

Napisz swoją recenzję

Zasady zarządzania Toyoty w pytaniach. Wyniki badań BOST.

Zasady zarządzania Toyoty w pytaniach. Wyniki badań BOST.

Napisz swoją recenzję