Kategorie

Blog Wydawnictwa

Newsletter

Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego Wydawnictwa Menedżerskiego PTM

§ 1

Wydawnictwo Menedżerskie PTM jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Bolesław Kuc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo Menedżerskie PTM Bolesław Kuc z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 140/112, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Wydawnictwo Menedżerskie PTM.

§ 2

Wydawnictwo Menedżerskie PTM  jest internetową księgarnią, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać książki. 

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Wydawnictwo Menedżerskie PTM  wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 

§ 4

  1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu  i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
  2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji książkowej, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
  3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Wydawnictwa Menedżerskiego PTM  bez dodatkowej opłaty.
  4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
  5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia. 
 

§ 5

  1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
  2. W takim przypadku Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną a Wydawnictwo Menedżerskie PTM zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta, należność za zwrócone zamówienie.

 

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Wydawnictwo Menedżerskie PTM , który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Wydawnictwo Menedżerskie PTM  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku Zamówionego a niewadliwego towaru, Wydawnictwo Menedżerskie PTM  informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar, o tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Wydawnictwo Menedżerskie PTM.