Nasi autorzy

 

prof. dr hab. Bolesław Rafał Kuc

Z wykształcenia socjolog, z zamiłowania prakseolog, współtwórca prakseologicznej teorii organizacji i zarządzania — opublikował ponad 200 prac naukowych, w tym 20 książek.

Więcej informacji na stronie Uczelni Heleny Chodkowskiej: http://www.chodkowska.edu.pl/o_uczelni/kadra/karty/kuc

prof. nadzw. dr Krystyna Kubik

Jest profesorem nadzwyczajnym Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Posiada wykształcenie pedagogiczne i prawnicze, które uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim.

dr hab. inż. Jan Posobiec

Profesor nadzwyczajny, dyrektor Instytutu na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Z wykształcenia oficer wojsk zmechanizowanych o profilu dowódczo-sztabowym.

Dr Adam Szpaderski

Specjalizuje się we współczesnych teoriach zarządzania, prakseologii, metodologiach nauk o zarządzaniu, przywództwie i władzy oraz modelach biznesu międzynarodowych szkół biznesu.

płk dr hab. inż. Stanisław Kowalkowski

Jest profesorem nadzwyczajnym w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Zainteresowania badawcze to zagadnienia teorii dowodzenia i kierowania wojskami, bezpieczeństwa, oraz zarządzania kryzysowego