Kontrolne instrumenty zarządzania
Od liczydła do kontroli on-line

Książka jest przeznaczona dla studentów i menedżerów interesujących się zarządzaniem przyszłością (ang. future management), które musi sobie radzić z kontrolą niepewności i ryzyka, z których utkana jest rzeczywistość społeczno-ekonomiczna.

Te kategorie wyznaczają nowe zadania, nowe rozwiązania i narzucają nową jakość instytucjom kontrolnym. Kontrolowanie przyszłości brzmi absurdalnie, ale nauka stara się pomóc w antycypowaniu i zapobieganiu niepożądanym zdarzeniom przyszłym.
Publikacja B.R. Kuca wpisuje się w nurt rozważań nad „kontrolą z wyprzedzeniem”, kontrolą antycypującą, a przynajmniej szybko reagującą.
W książce podjęto próbę uporządkowania zasięgu znaczeniowego szerokiej rodziny kontrolnych instrumentów zarządzania: kontroli menedżerskiej, kontroli zarządczej, kontrolingu, audytu, monitoringu.